Aktieägarna i Neola Medical AB, org.nr 559069–9012 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 september 2022.

Styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 september 2022 genom pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet och kallelsen här: Pressmeddelande