Aktieägarna i Neola Medical AB (publ), org.nr 559069-9012 (”Neola Medical” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 september 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 september 2021 genom pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet och kallelsen här: Pressmeddelande