Rekryteringen av 100 nyfödda barn till den kliniska studien NIOMI (Non-Invasive Lung Oxygen Monitoring in Term Infants) vid universitetssjukhuset i Cork, Irland, har nu slutförts. Positiva subgruppsresultat har meddelats från studien, i vilken Neola Medicals medicintekniska utrustning Neola® används. Den kliniska studien undersöker möjligheten att ge realtidsinformation om lungfunktionen hos nyfödda barn. Subgruppsresultaten från de första 50 nyfödda barnen som medverkat i studien presenterades vid en konferens i USA i april 2022. Nu har 100 nyfödda barn deltagit i den kliniska studien efter en framgångsrik patientrekrytering. Det är den största kliniska studie som någonsin gjorts med Neola® teknologin. Under hösten genomförs analyser av dataunderlaget från samtliga medverkande barn i den kliniska studien i syfte att publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande