Extra bolagsstämma i Neola Medical (”Bolaget”) hölls idag den 27 september 2022. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och de aktieägare som utövat sin rösträtt har gjort detta genom poströstning.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 8 september 2022 avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 42 099 960 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 007 152,12 kronor. Extra bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till Bolagets verkställande direktör Hanna Sjöström (”LTI 2022/2026”).

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande

Se tidigare pressmeddelande avseende styrelsens beslut om företrädesemissionen här: Pressmeddelande