Årsstämma i Neola Medical AB (publ) hölls idag den 20 maj 2021. Mot bakgrund av Covid-19 pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon fysisk stämma hölls därför inte.

Läs kommunikén här: Pressmeddelande

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Neola Medicals hemsida, där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.