Pressmeddelande

2020-10-15

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Lago Kapital Oy (”Lago Kapital”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Neola Medical AB:s (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Growth Market.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, klicka på: Pressmeddelande