Neola Medical AB (publ) meddelar idag att Cardeon ABs samtliga 2.358.805 aktier i Neola Medical förvärvats av bolagets befintliga storägare ANMIRO AB, Conspargo Capital (Pär Josefsson), LMK, Brodvik AB och Bengt Nevsten samt av ny aktieägare Daniel Oelker.

Förvärvet av samtliga Cardeons aktier i Neola Medical har skett genom en transaktion utanför marknaden. Det innebär att Cardeon inte längre är aktieägare i Neola Medical. ANMIRO AB stärker sin huvudägarposition ytterligare genom förvärvet av 394.602 aktier och kontrollerar därmed som största ägare 25,2% procent av aktierna i Neola Medical. Conspargo Capital (Pär Josefsson) förvärvar 394.602 aktier och fortsätter att vara andra största ägare med 23,6% av aktierna. Brodvik AB förvärvar 394.601 aktier och behåller därmed sin position som tredje största aktieägare med 10,9% av aktierna. LMK förvärvar 375.000 aktier och kontrollerar därmed 10,5% av aktierna i Neola Medical och går för första gången över 10% i ägande. Bengt Nevsten förvärvar 300.000 aktier och blir därmed femte största ägare i Neola Medical med 3,4% av aktierna. Daniel Oelker förvärvar 500.000 aktier som ny aktieägare i bolaget och äger därmed 0,7%.

”Det är betydelsefullt för Neola Medical att befintliga storägare nu än en gång fortsätter att stärka sina ägarpositioner i bolaget samtidigt som vi välkomnar ännu en större aktieägare. Vi uppskattar det förtroende och den långsiktighet som våra större aktieägare visar genom affären och vi ser dem som strategiska partners för bolagets tillväxtresa framåt med fokus på marknadslansering i USA.”, säger CEO Hanna Sjöström.