Extra bolagsstämma i Neola Medical AB, org.nr 559069–9012 (”Bolaget”) ägde rum idag den 29 december 2023 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 27 i Lund.

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna styrelsens beslut från den 13 december om en riktad emission av högst 14 463 930 aktier till de befintliga aktieägarna Anmiro AB, Pär Josefsson och LMK Forward AB samt till den externa investeraren Brodvik AB, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst ca 1 033 142,02 kronor. Teckningskursen uppgår till 1,38275 kronor per aktie vilket motsvarar en premie om 11,5 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 12 december 2023 och bedöms marknadsmässig. Betalning av tecknade aktier ska ske inom tre handelsdagar.