Neola Medicals produkt för lungövervakning av för tidigt födda barn, Neola®, valdes ut av Stanford som en av de mest tio lovande medicintekniska produkterna i världen som kan förbättra vården för barn. Fredagen den 22 mars 2024 fick Neola Medical som en av finalisterna till PDC Accelerator Award i Stanford Pediatric Device Consortium (PDC) Accelerator Pitch Competition 2024, möjligheten att presentera bolagets innovation under Michael R Harrison Innovation Symposium på University of California, San Francisco (UCSF), USA. CEO Hanna Sjöström var på plats och pitchade Neola® till silvermedalj och erhöll 25 000 USD i PDC Accelerator Award samt mentorskap och skräddarsydd rådgivning av Stanfords team av världsledande experter inom medicinteknik.

Den första delen av tävlingen började med en pitch inför stor publik följt av frågor från en panel av internationella branschexperter. Under sista delen av tävlingen hölls en prisceremoni där panelen valde ut de bästa innovationerna att erhålla PDC Accelerator Award baserat på den medicintekniska produktens innovationsnivå, säljbarhet och kliniska användbarhet. Tack vare finansiering från den amerikanska livsmedels- och läkemedelsadministrationen (FDA) genom Pediatric Device Consortia Grants Program, och generöst stöd från Frederick Gardner Cottrell Foundation och The Hooper Family, delades totalt 250 000 USD ut i vinstbidrag.

”Jag är hedrad att Neola Medical tilldelats silvermedalj i PDC Accelerator Award med 25 000 USD i en så välrenommerad internationell tävling för avancerad medicinteknik i USA. Det har varit hård konkurrens och det är en ära att vi erkänns bland de bästa innovationsföretag som kan förbättra vården för barn av Stanfords egna internationella branschexperter. Det är speciellt betydelsefullt inför vår kommersiella lansering av Neola®, vår medicintekniska produkt för icke-invasiv, kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda spädbarn, i USA.”, säger CEO Hanna Sjöström.

Om UCSF-Stanford Pediatric Device Consortium (PDC)
Stanford Pediatric Device Consortium (PDC) Accelerator är ett direkt finansieringsprogram som vänder sig till bolag, innovatörer och akademier baserade i USA med en lovande medicinteknisk produkt som kan förbättra vården för barn. Programmet erbjuds en gång per år och deltagare väljs ut genom PDC Accelerator Pitch Competition i mars, och deltagandet pågår under ett år för antagna sökande. Möjlighet ges att arbeta med Stanfords pediatriska team och dess rådgivare för att utveckla produkten och för att snabbare göra den marknadstillgänglig för patientens bästa. Ett fåtal utvalda deltagare kommer även att ges möjlighet att vara en del av och arbeta nära den världsledande medicintekniska inkubatorn, Fogarty Innovation Accelerator i USA, i syfte att driva sina pediatriska innovationer framåt och bidra till att främja pediatrisk hälsovård.

University of California, San Francisco (UCSF) – Stanford Pediatric Device Consortium (PDC) förblir en av de fem centra som deltar i det nationella programmet som syftar till att påskynda utvecklingen och tillgängligheten av medicintekniska enheter som är specifikt utformade för barn. UCSF-Stanford Pediatric Device Consortium (PDC) har mottagit 7,4 miljoner dollar från FDA under de kommande 5 åren för att underlätta utvecklingen av innovativa medicintekniska produkter som är specifikt avsedda för barn. Det finns ett kritiskt behov av nya medicintekniska produkter som är utformade särskilt för barns unika behov, och FDA lanserade Pediatric Device Consortia (PDC) Grants Program 2009 för att ta itu med detta. Som en av de första PDC:erna har UCSF varit en ledande institution sedan 2009, och bidragsutdelningen år 2023 gör UCSF till det längst kontinuerligt finansierade konsortiet av denna typ, med en framgångsrik historia av att stödja flera hundra pediatriska innovationer på deras väg till kommersialisering och patienttillgång. År 2018 slog UCSF PDC ihop sig med Stanford University för att utvidga det till UCSF-Stanford PDC.