Neola Medical AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.neolamedical.se/investerare/rapporter-och-finansiell-kalender/, samt i bifogad bilaga.