Neola Medical AB (publ) har startat ett dotterbolag i USA som ett led i satsningen att lansera Neola® på den amerikanska marknaden. Bolagets amerikanska verksamhet kommer att ledas via Neola Medical, Inc. med säte i Delaware och kontor i Palo Alto i Kalifornien, USA.

”Grundandet av Neola Medical, Inc. är ett viktigt steg för vår lansering av Neola® i USA då vi bedömer att bolagsbildningen på amerikansk mark kommer att spela stor roll för positionering och tillväxt på marknaden i USA. Det öppnar dels upp för samarbeten med fler amerikanska sjukhus och nyckelpersoner, dels förenklar det bedrivandet av vår verksamhet med kontor i Palo Alto, Silicon Valley, USA.”, kommenterar Hanna Sjöström, CEO Neola Medical.

Tills vidare drivs den dagliga verksamheten i dotterbolaget Neola Medical, Inc. av teamet vid huvudkontoret i Lund, tillsammans med amerikanska konsulter. Under närmaste två åren kommer teamet i Lund vara frekvent på plats i USA för studier och för att starta upp den dagliga verksamheten. På sikt kommer Neola Medical utvärdera att tillsätta ett amerikanskt team som driver verksamheten på plats i USA med stöd av nyckelpersoner vid huvudkontoret i Lund.