Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett nytt patent i Europa för en strategiskt viktig uppfinning i den medicintekniska produkten Neola®. Patentet ger ett starkt skydd för bolagets engångsartiklar, de avancerade ljus- och detektorproberna, som fästs på barnets hud för att göra kontinuerlig lungövervakning. För att övervaka både höger och vänster lunga behövs två probe-set, vilka byts dagligen på de för tidigt födda barnen. Patentet är av särskild betydelse då engångsartiklarna ger en betydande hävstång i bolagets framtida lönsamhetsmodell och har en unik optisk design utvecklad av Neola Medicals team.

”Vår affärsmodell bygger på att sälja bolagets medicintekniska produkt, Neola®, tillsammans med engångsartiklar, där den stora hävstången i bolagets lönsamhet är de återkommande intäkterna för engångsartiklarna som behöver bytas dagligen. Idag finns inte någon liknande produkt på marknaden, vilket gör att patentgodkännandet har stor strategisk betydelse för Neola Medical eftersom det skyddar vår unika design av de avancerade engångsartiklarna och som dessutom är betydande för vår framtida lönsamhetsmodell.”, säger Hanna Sjöström, CEO för Neola Medical.

Bolagets medicintekniska produkt, Neola®, är baserad på optisk spektroskopi för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Den unika optiska konstruktionen i ljusproben fördelar ut mätljuset jämnt och diffust från små lätta prober som fästs på barnets hud med en transparant häfta och möjliggör en icke-invasiv mätning av relativ lungvolym och syrgaskoncentration i lungorna hos för tidigt födda barn.

”Det är glädjande att få detta patent för vår avancerade uppfinning, vilket har en helt unik optisk design som möjliggör att laserljus från en laser kan ledas till huden och där fördelas jämnt över ytan och sitta på plats under en längre tid. Vad vi vet, så finns det ingen liknande produkt på marknaden, vilket gör att detta patentgodkännandet är betydande och visar på innovationskraften i vårt tekniska team på Neola Medical.”, säger Sara Bergsten, CTO för Neola Medical.

Bolaget har även ansökt om patent för uppfinningen i USA, Australien och Kina.