Neola Medical AB (publ) bjuder härmed in till presentation av bokslutskommuniké 2022 tisdagen den 14 februari 2023 kl. 11.00. Presentationen sker via videokonferens. Delårsrapporten kommer att publiceras på förmiddagen samma dag.

Neola Medical publicerar sin bokslutskommuniké 2022 under förmiddagen den 14 februari 2023. Vi välkomnar härmed investerare, analytiker och journalister till en kombinerad rapportpresentation och videokonferens tisdagen den 14 februari 2023 klockan 11.00. Rapporten presenteras av CEO Hanna Sjöström och CFO Christian Gyllenberg. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor live via chattfunktionen för de som deltar.

Vänligen anmäl ditt deltagande i förväg genom att maila till Anna Goffhé, CEO Assistant på anna.goffhe@neolamedical.com. Du kommer därefter att bli inbjuden till videokonferensen som hålls via Microsoft Teams. Möteslänk erhålls i samband med inbjudan. Du kan även skicka in frågor i förväg via samma mailadress.

Det finns möjlighet att kontakta CFO Christian Gyllenberg efter presentationen via kontaktuppgifter nedan för ytterligare frågor.

Delårsrapporten samt rapportpresentation kommer finnas tillgängliga på Neola Medicals hemsida: https://www.neolamedical.se/investerare/rapporter-och-finansiell-kalender/

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, CEO
e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Christian Gyllenberg, CFO
e-post: christian.gyllenberg@neolamedical.com

Om Neola Medical
Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) med namnet GPX Medical AB. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA). Se mer på www.neolamedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer
Neola Medical bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2022