Neola Medical AB (publ) bjuder härmed in till presentation av bokslutskommuniké 2023 onsdagen den 14 februari 2024 kl. 11.00. Presentationen sker via videokonferens. Delårsrapporten kommer att publiceras på förmiddagen samma dag.

Neola Medical publicerar sin bokslutskommuniké 2023 under förmiddagen den 14 februari 2024. Vi välkomnar härmed investerare, analytiker och journalister till en kombinerad rapportpresentation och videokonferens onsdagen den 14 februari 2024 klockan 11.00. Rapporten presenteras av CEO Hanna Sjöström och CFO Christian Gyllenberg. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor live via chattfunktionen för de som deltar.

Vänligen anmäl ditt deltagande i förväg genom att maila till Andriana Molins, CEO Assistant, på andriana.molins@neolamedical.com. Du kommer därefter att bli inbjuden till videokonferensen som hålls via Microsoft Teams. Möteslänk erhålls i samband med inbjudan. Du kan även skicka in frågor i förväg via samma mailadress.

Det finns möjlighet att kontakta CFO Christian Gyllenberg efter presentationen via kontaktuppgifter nedan för ytterligare frågor.

Delårsrapporten samt rapportpresentation kommer finnas tillgängliga på Neola Medicals hemsida:
https://www.neolamedical.se/investerare/rapporter-och-finansiell-kalender/