Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget utöver sitt huvudkontor i Lund kommer att öka sin närvaro i USA genom kontor hos Nordic Innovation House i Palo Alto, Silicon Valley. Den nya basen är ett ytterligare steg i det marknadsförberedande arbetet i USA inför lansering av bolagets medicintekniska produkt för lungövervakning. Med en bas i Silicon Valley kommer bolaget närmare den amerikanska marknaden och får möjlighet att skapa ett ännu starkare nätverk i USA.

“Vi förbereder inför marknadslansering i USA och med en bas i Palo Alto, Silicon Valley, får vi förutsättningarna att bygga vidare på vårt amerikanska nätverk av key opinion leaders, framtida kunder och akademiska samarbetspartners. Vi ser fram emot att spendera mer tid i USA och på Nordic Innovation House Silicon Valley, säger Hanna Sjöström CEO på Neola Medical.

Mer information om Nordic Innovation House Silicon Valley i Palo Alto
Nordic Innovation House i Silicon Valley är ett av fem innovationshus för nordiska teknikföretag i världen. Syftet med Nordic Innovation House är att skapa en nordisk mötesplats och nätverk för att skapa kontakt mellan startups och mentorer, investerare och andra viktiga intressenter så att dessa får ett försprång på marknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, CEO
e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Om Neola Medical
Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) med namnet GPX Medical AB. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA). Se mer på www.neolamedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer
Neola Medical inleder marknadsförberedande arbetet i USA med kontor i Palo Alto, Silicon Valley