Neola Medical AB (publ) meddelar att bolaget idag publicerar ett White Paper som finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.neolamedical.se, samt i bifogad bilaga.

”Vår medicintekniska produkt Neola® är en potentiell game-changer i den neonatala intensivvården, eftersom den erbjuder icke-invasiv och kontinuerlig övervakning av lungorna av för tidigt födda barn. Vi har nu publicerat ett White Paper som beskriver den optiska teknologi som används i Neola® för att detektera lungvolym och fri syrgaskoncentration, samt dess kliniska potential. Detta är dessutom en viktig del i vårt marknadsförberedande arbete inför marknadslansering av Neola®.”, säger Hanna Sjöström, CEO på Neola Medical.