Marknadsförberedelser inför lansering i USA fortsätter med ett nytt exklusivt samarbete med Stanford, ökat skydd för Neola® genom varumärkesregistrering i USA och nya starka resultat från stor klinisk studie på 100 nyfödda barn – Neola Medicals CEO berättar mer i höstens investerarbrev 2023.

I höstens investerarbrev berättar CEO Hanna Sjöström mer om besöket vid jENS-konferensen i Rom, Italien, där den irländska forskningsgruppen från INFANT Center presenterade slutresultaten av den oberoende kliniska NIOMI-studien från University Collage Cork i Irland. Dessutom berättar hon mer om det fortsatta marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola® i USA som tar fart genom nytt exklusivt samarbetsprogram med Stanfords experter samt ökat varumärkesskydd i USA.

Investerarbrevet finns bifogat i pressmeddelandet samt tillgängligt på bolagets hemsida www.neolamedical.se