Marknadsförberedelser inför lansering fortsätter med regulatoriska processer, besök på PAS-konferensen i Washington, ökat skydd för Neola® genom nytt patent i USA och ett nytt strategiskt projekt – Neola Medicals CEO berättar mer i sommarens investerarbrev 2023.

I sommarens investerarbrev berättar CEO Hanna Sjöström mer om besöket vid PAS-konferensen i Washington, DC, där den irländska forskningsgruppen från INFANT Center presenterade en poster där teknologin i Neola® har utvärderats. Dessutom berättar hon mer om det marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola®, där fokus till en början är den amerikanska marknaden. En del i arbetet är att utöka vårt skydd för Neola® i USA, och i investerarbrevet berättar hon mer om ett nytt beviljat patent. Utöver det berättar hon mer om arbetet med en lanseringsstrategi på den amerikanska marknaden tillsammans med expertkonsulter i USA samt öppningen av kontor hos Nordic Innovation House i Palo Alto, Silicon Valley.

Investerarbrevet finns bifogat i pressmeddelandet samt tillgängligt på bolagets hemsida www.neolamedical.se.

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, CEO
e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Om Neola Medical
Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) med namnet GPX Medical AB. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA). Se mer på www.neolamedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer
Neola Medicals CEO berättar mer om de senaste nyheterna i sommarens investerarbrev