De inledande månaderna under 2024 fortsätter med intensivt arbete och positiva framsteg för Neola Medical inför kommande studier för ett marknadsgodkännande och lansering av Neola® i USA. Användbarhetsstudien med Neola® har påbörjats enligt plan i USA och bolaget har blivit utvalda att delta i nytt scale-up program 10XHealth. Stanford fortsätter att uppmärksamma bolagets produkt för lungövervakning, då den har valts ut som en av tio innovationer i världen som går till final i tävlan om ett direkt finansierat program från Stanford. Intresset för Neola® är stort i USA och CEO har blivit inbjuden att besöka topprankade neonatalvårdskliniken i USA.

I vårens investerarbrev berättar CEO Hanna Sjöström mer om användbarhetsstudien med Neola® i USA som ligger till grund som en del av studierapporten som kommer att skickas till FDA för marknadsgodkännande i USA. Hon berättar mer om innebörden av det nya scale-up programmet, 10XHealth, utvecklat av Smile i nära samarbete med Medicon Village, de nya forskningsresultat med Neola Medicals teknologi som publicerats i Journal of Biomedical Optics samt det ökade engagemanget från Stanford. Därtill får vi läsa mer om CEO Hanna Sjöströms marknadsförberedande aktiviteter inom medtech och life science samt hennes besök på den topprankade neonatalintensivvårdskliniken i USA.

Investerarbrevet finns på engelska, bifogat i pressmeddelandet samt tillgängligt på bolagets hemsida www.neolamedical.se