Marknadsförberedelser inför lansering i USA fortsätter med det nystartade dotterbolaget, Neola Medical, Inc. i USA, nytt patent för bolagets engångsartiklar i Europa samt en riktad nyemission om 20 MSEK som kan säkra finansiering 2024 med fokus på bolagets kliniska studier i USA. – Neola Medicals CEO berättar mer i vinterns investerarbrev 2023.

I vinterns investerarbrev berättar CEO Hanna Sjöström mer om mottagandet av The Arvind Hundal Scaleup Award vid NOME Annual Meeting and Startup Competition 2023 i Köpenhamn, patentgodkännandet för bolagets engångsartiklar samt att finansiering 2024 kan säkras genom riktad nyemission om 20 MSEK. Dessutom berättar hon mer om det fortsatta marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola® i USA som tar fart genom nystartat dotterbolag, Neola Medical, Inc.

Investerarbrevet finns bifogat i pressmeddelandet samt tillgängligt på bolagets hemsida www.neolamedical.se