Neola Medical AB (publ) kommer presentera bolaget på ABG Sundal Colliers Life Science Summit Seminar den 31 maj. CEO Hanna Sjöström kommer presentera bolaget klockan 13.00 och presentationen följs av en kortare frågestund modererad av en ABGSC-analytiker.

ABG Sundal Colliers Life Science Summit är ett årligt återkommande event som ger investerare möjlighet att lära sig mer om utvalda företag inom life science som täcks av ABGSCs analys.

”Jag ser fram emot att medverka på ABGs Life Science Summit i slutet av maj. Vi har haft en intensiv vår med konferenser i USA, nya viktiga samarbeten och spännande projekt. Vi är nu i en fas där det marknadsförberedande arbetet inför lansering är i fokus och jag ser fram emot att presentera bolagets senaste utveckling under eventet.”, säger Hanna Sjöström, vd på Neola Medical.

Presentationen kommer att spelas in och finnas tillgänglig i efterhand.

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, CEO
e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Om Neola Medical
Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) med namnet GPX Medical AB. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA). Se mer på www.neolamedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer
Neola Medicals CEO Hanna Sjöström presenterar på ABG Sundal Colliers Life Science Summit Seminar den 31 maj