Neola Medical AB (publ) kommer presentera bolaget på Redeye Medtech & Diagnostics seminarium den 26 september 2023. CEO Hanna Sjöströms bolagspresentation kan följas live online klockan 13.30.

Redeye Medtech & Diagnostics seminarium är ett årligt återkommande event som ger investerare möjlighet att lära sig mer om utvalda företag inom medicinteknik. Följ Neola Medicals presentation live på denna länk: https://www.redeye.se/events/904816/redeye-theme-medtech-diagnostics-2

”Jag ser fram emot att medverka på Redeye Medtech & Diagnostics seminarium den 26 september. Vi har haft ett framgångsrikt år där vi nu arbetar med valideringsstudier och kommande kliniska studie i USA. Vi är nu i en fas där det marknadsförberedande arbetet inför lansering har initierats och jag ser fram emot att presentera bolagets senaste utveckling under seminariet.”, säger Hanna Sjöström, CEO på Neola Medical.

Presentationen kommer att spelas in och finnas tillgänglig i efterhand.