Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets varumärke, Neola®, har registrerats för varumärkesskydd i USA, bolagets viktigaste framtida marknad. Det nya varumärkesskyddet innebär att bolaget stärker sin konkurrenskraft inför lansering i USA av bolagets medicintekniska produkt för lungövervakning av för tidigt födda barn.

”Det är glädjande att vårt varumärke Neola® nu har blivit registrerat för varumärkesskydd i USA som är vår största och viktigaste marknad. Med registreringen säkerställer vi nu vår position som ett innovativt och respekterat varumärke inom intensivvården av för tidigt födda barn. Vi fortsätter att bygga vårt varumärke som en symbol för banbrytande medicinteknisk innovation med kvalitet och förtroende som sätter vården av våra allra minsta patienter i första rummet.”, säger Hanna Sjöström, CEO på Neola Medical.

Bolagets varumärke, Neola®, har registrerats för varumärkesskydd i USA i klass 10 (medical device), klass 42 (R&D, science and technology service). Varumärket är sedan tidigare registrerat i Europa, Australien och Kina. Registreringen av bolagets varumärke är av stor vikt inför kommersialisering av Neola®, eftersom det stärker bolagets positionering på den internationella marknaden. Ett starkt varumärkesskydd är en viktig del i bolagets marknadsstrategi och att varumärket Neola® nu också är registrerat i USA innebär att bolaget har utökat sitt skydd också på den största och viktigaste framtida marknaden.