I en ny intervju med Direkt Studios berättar vd Hanna Sjöström om bolagets marknadsförberedande arbete. I intervjun berättar vd mer om bland annat bolagets regulatoriska arbete, certifieringen enligt ISO 13485 och det kliniska fokuset.

Neola Medical är just nu i en spännande fas i och med att bolaget är i slutfasen för utvecklingen av Neola®, bolagets medicintekniska produkt som erbjuder kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Bolaget går nu in i en fas som fokuserar på det regulatoriska arbetet, och både tekniska verifieringsstudier och kliniska valideringsstudier ligger i planen framöver. Det här är ett omfattande arbete som lägger grunden inför kommande ansökningar för marknadsgodkännande i EU och USA. Inför marknadslansering har bolaget även utökat sin kliniska närvaro, och i intervjun berättar vd mer om bolagets rekrytering av en Clinical Manager och arbetet för att utöka bolagets kliniska nätverk.

Se intervjun med vd Hanna Sjöström i Direkt Studios på Neola Medicals hemsida: www.neolamedical.se

För ytterligare information, kontakta: