Neola Medical är ett av få bolag som blivit utvalda att erhålla stöd från Stanford University (Stanford) Impact1 program. Programmet stöds och är delvis finansierat av amerikanska läkemedelsverket FDA, med syftet att mer teknisk innovation riktat till barn ska komma till marknad och patient. Bolagets medicintekniska utrustning, Neola®, har blivit utvalt av några av världens främsta experter inom neonatologi vid Stanford som en lovande innovation med potential att förbättra den neonatala intensivvården från första dagen i klinik. Med Neola® kan kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn upptäcka komplikationer direkt och säkerställa att barnen snabbare får den vård de behöver. I årets Stanford Impact1 CEO Summit, ett exklusivt nätverk för CEOs inom ledande healthtech-bolag inom pediatrik, som går av stapeln 12-13 oktober 2023, deltar Neola Medicals CEO Hanna Sjöström på plats i Palo Alto, Silicon Valley, USA.

Stanford är ett av världens ledande universitet inom forskning av för tidigt födda barn och är kopplade till det sjukhus som i USA är rankad nummer ett inom neonatalvård. Stanford lanserade programmet Impact1 med visionen att förbättra hälsan, säkerheten och livskvaliteten för patienter inom barn- och mödravård globalt. Namnet Impact1 kommer från syftet med programmet att främja innovationer som ger just ”impact from day 1”. Målsättningen med programmet är att möta barnens vårdbehov genom att påskynda utvecklingen och öka tillgängligheten av effektiv ny teknologi i sjukvården som är utvecklad specifikt för barn. I programmet Impact1 får Neola Medical tillgång till bolagsutveckling i Stanfords beprövade innovationsprocess, en bred expertis med experter från Stanford och Silicon Valley inom utveckling för bland annat medicintekniska produkter, regulatoriska experter, kommersialisering samt nära samarbete med ledande läkare inom neonatalintensivvård.

Varje år godkänner US Food and Drug Administration (FDA) mycket färre medicintekniska produkter för användning hos barn än vuxna. Detta innebär att barnläkare inte alltid har tillgång till den avancerade medicinteknik de behöver för att tillgodose de unika vårdbehoven hos sina små, utsatta patienter. FDA stödjer Stanfords Impact1 program genom att 2023 tilldela fem års finansiering till Stanford Pediatric Device Consortium (PDC), i syfte att supportera att avancerad teknisk innovation kommer till den utsatta patientgruppen barn så snabbt som möjligt. De utvalda bolagen får även ett särskilt forum med FDAs barnläkare och regulatoriska experter för informell diskussion om bolagens regulatoriska strategi och studieplan.

"Det betyder mycket för oss att vara en del av det exklusiva nätverk av teknikbolag som samarbetar med Stanford i syfte att snabbt få innovation som verkligen gör skillnad för barnen till sjukhus i USA och resten av världen. Neola Medical har möjlighet att bli en game changer i vården av för tidigt födda barn. Stanford och amerikanska läkemedelsverket FDA är beslutsamma för att få mer medicinteknisk innovation till vården av barn och att vi nu får deras fulla stöd tror jag kommer ha en stor betydelse för vår kommande lansering av Neola®, till sjukhus i USA.", säger Hanna Sjöström CEO Neola Medical.

Impact1 samlar den 12-13 oktober 2023 CEOs från det exklusiva nätverket i Stanford för att diskutera och dela erfarenheter om hur avancerad teknologi snabbare kan ta sig till marknad och patient i USA. Neola Medicals CEO Hanna Sjöström deltar i konferensen på plats i Palo Alto, Silicon Valley, USA.

Om Stanford University
Stanford University, ett av USA:s mest framstående universitet grundat 1885, ligger i Palo Alto, Kalifornien, USA. Beläget i hjärtat av Silicon Valley är universitetet ett viktigt globalt forskningscentrum för utveckling och främjande av högteknologisk innovation.