Styrelseordförande i Neola Medical AB (publ) har sammankallat den årliga valberedningen bestående av representanter från de tre största ägarna. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2023 i Neola Medical består av följande personer:

Anders Pettersson, utsedd av ANMIRO AB
Pär Josefsson, utsedd av Pär Josefsson
Hites Jina, utsedd av LMK Forward AB

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 17 maj 2023 samt finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.neolamedical.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Pär Josefsson via e-post: par@josefsson.com. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är den 17 januari 2023.

För ytterligare information, kontakta: