Neola Medicals produkt för lungövervakning av för tidigt födda barn, Neola®, är en av tio innovationer som blivit utvald att presenteras för en panel av domare på Stanford Pediatric Device Consortium (PDC) Accelerator Pitch, som kommer att hållas tillsammans med Michael R Harrison Innovation Symposium på University of California, San Francisco (UCSF), USA, Mission Bay campus fredagen den 22 mars 2024. Finalisterna får chansen att vinna ett PDC Accelerator Award, som inkluderar finansiering upp till 100 000 USD, mentorskap och skräddarsydd rådgivning och coaching för kommersialisering av Stanfords team av ledande experter inom medicinteknik tillsammans med branschpartners. Ett fåtal utvalda deltagare kommer även att ges möjlighet att vara en del av och arbeta nära den världsledande medicintekniska inkubatorn, Fogarty Innovation Accelerator i USA, i syfte att driva sina pediatriska innovationer framåt och bidra till att främja pediatrisk hälsovård.

Stanford Pediatric Device Consortium (PDC) Accelerator är ett direkt finansieringsprogram som vänder sig till bolag, innovatörer och akademier baserade i USA med en lovande medicinteknisk produkt som kan förbättra vården för barn. Programmet erbjuds en gång per år och deltagare väljs ut genom PDC Accelerator Pitch Competition i mars, och deltagandet pågår under ett år för antagna sökande. Möjlighet ges att arbeta med Stanfords pediatriska team och dess rådgivare för att utveckla produkten och för att snabbare göra den marknadstillgänglig för patientens bästa.

”Det är en ära att ha blivit utvald som finalist för UCSF-Stanford PDC Accelerator Pitch Competition 2024 och att erkännas som ett innovativtföretag som kan förbättra vården av barn. Jag ser fram emot att presentera Neola® på PDC Accelerator Pitch i San Fransisco i mars. Möjligheten att visa upp vår medicintekniska produkt för icke-invasiv, kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda spädbarn i USA är betydelsefullt inför vår kommersiella lansering.”, säger CEO Hanna Sjöström.

Tack vare finansiering från den amerikanska livsmedels- och läkemedelsadministrationen (FDA) genom Pediatric Device Consortia Grants Program, och generöst stöd från Frederick Gardner Cottrell Foundation och The Hooper Family, kommer totalt 250 000 USD att delas ut i startbidrag.

De tio finalisterna som får möjligheten att pitcha sin innovation är följande: Neola Medical, Inc. (Neola®), Bloom Standard (RAPIDScan), Heartpoint Global (IntelliStent), Gabi SmartCare Inc. (Pediarity), Monere Corp. (NiADA, Non-invasive Anemia Detection with AI), Esperto Medical, Inc. (cNIBP, Continuous Noninvasive & Calibration-free Pediatric Blood Pressure Monitor), Vascular Perfusion Solutions, Inc. (VP.S ENCORE PEDS), Stanford University & Impact1 (NEC Breath Test), TAKEOFF41, INC. (TPN2.0) och Dirac

Om UCSF-Stanford Pediatric Device Consortium (PDC)
University of California, San Francisco (UCSF) – Stanford Pediatric Device Consortium (PDC) förblir en av de fem centra som deltar i det nationella programmet som syftar till att påskynda utvecklingen och tillgängligheten av medicintekniska enheter som är specifikt utformade för barn. UCSF-Stanford Pediatric Device Consortium (PDC) har mottagit 7,4 miljoner dollar från FDA under de kommande 5 åren för att underlätta utvecklingen av innovativa medicintekniska produkter som är specifikt avsedda för barn. Det finns ett kritiskt obefintligt behov av nya medicintekniska produkter som är utformade särskilt för barns unika behov, och FDA lanserade Pediatric Device Consortia (PDC) Grants Program 2009 för att ta itu med detta. Som en av de första PDC:erna har UCSF varit en ledande institution sedan 2009, och bidragsutdelningen år 2023 gör UCSF till det längst kontinuerligt finansierade konsortiet av denna typ, med en framgångsrik historia av att stödja flera hundra pediatriska innovationer på deras väg till kommersialisering och patienttillgång. År 2018 slog UCSF PDC ihop sig med Stanford University för att utvidga det till UCSF-Stanford PDC.