Neola Medical AB, tidigare GPX Medical AB, har nu slutfört namnbytet vilket medför att bolaget kommer att handlas med den nya tickersymbolen NEOLA på Nasdaq First North Growth Market. En ny grafisk profil och webbplats lanseras även idag.
Syftet med namnbytet är att bättre kunna ta internationell position i medtech-branschen och förtydliga fokus på för tidigt födda barn, det vill säga neonatal intensivvård.

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, vd Neola Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.se