Neola Medical är ett av sju bolag som blivit utvalda att delta i det nya scaleup-programmet 10XHealth utvecklat av SmiLe i nära samarbete med Medicon Village och delvis finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det nya 10XHealth programmet vänder sig till etablerade life science-bolag i södra Sverige i syfte att stödja bolagens kommersiella framgångar och samtidigt stärka life science-industrin i Skåne. Programmet löper under ett år där bolagen får möjlighet till vägledning av experter inom områden som är viktiga i en scale up process för ett life science bolag.

”Neola Medical har sedan noteringen 2020 snabbt utvecklats till ett kommersiellt bolag. Vi sätter upp ambitiösa mål och når våra milstolpar. Jag ser fram emot att vi med support av 10XHealth programmet fortsätta accelerera vår tillväxt på den fina utvecklingskurva vi etablerat.”, säger Hanna Sjöström, VD på Neola Medical.

”Den här satsningen är en viktig del i att stärka regionens position som en av de mest dynamiska och expansiva inom life science i Sverige. Den är tänkt att bidra till att vi kan attrahera och behålla framgångsrika företag här som förebilder för life science sektorn inom till exempel ATMP.”, säger Petter Hartman, VD på Medicon Village Innovation.

Liknande program är etablerade i länder som USA och Storbritannien men relativt nya i ett svenskt sammanhang. Ambitionen med 10XHEALTH är att kommande år expandera upptagningsområdet och även bjuda in life science bolag från andra delar av landet.

De sju skånska bolagen som är utvalda att delta i piloten som startar i januari är; Iconovo, Neola Medical, Uman Sense, Paindrainer, NanoEcho, Pila Pharma och Cyxone.