Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats anslag från Vinnova genom utlysningen av innovationscheckar för affärsutveckling och infrastruktur. Anslaget används för att initiera biologisk utvärdering och tester av bolagets produkt Neola®, en medicinteknisk produkt för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor. Detta innebär att bolaget fortsätter enligt plan inför bolagets kommande CE-märkning och marknadsgodkännande i USA.

”Vi inleder nu utvärdering och tester av biokompatibilitet enligt plan, vilket är av stor vikt inför kommande marknadslansering. Att visa på produktens säkerhet och uppfylla standarder och regelverk är nödvändigt inför både CE-märkning och marknadsgodkännande i USA.”, säger Hanna Sjöström vd på Neola Medical.

Neola Medical har beviljats 164 000 kronor i anslag från Vinnova. Anslaget ska användas för att finansiera ett projekt som syftar till att utvärdera materialen i de prober som används för övervakning av lungorna och därefter identifiera och genomföra tester enligt standarden för biologisk utvärdering. Utvärderingen syftar till att visa att de hudprober som används på barnets bröst för kontinuerlig monitorering är säkra och att de inte har någon påverkan på huden vid användning under längre tid. Detta innebär att bolaget fortsätter sitt arbete inför marknadslansering och kommersialisering av Neola®.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande