Den 29–30 november äger BioStock Life Science Fall Summit rum på Medicon Village i Lund. Den 30 november, kl. 11.05 presenterar Neola Medicals vd Hanna Sjöström om bolaget och den senaste utvecklingen. Missa inte detta!

BioStock Life Science Fall Summit äger rum den 29–30 november på Medicon Village i Lund. Det är femte gången som eventet arrangeras och i år kommer över 40 bolag inom ett stort antal life science områden att presentera sina olika projekt och innovationer. BioStock Life Science Summit är Nordens främsta plattform för att presentera bolag i tidig utvecklings- och tillväxtfas inom life science. Eventet syftar också till att bjuda på nya insikter om life science-investeringar, kapitalanskaffning och marknadstrender, med ett stort fokus på det nordiska ekosystemet.

Neola Medicals vd Hanna Sjöström kommer presentera om bolaget och den senaste utvecklingen kl. 11.05 den 30 november. Missa inte detta!

Läs mer och anmäl dig på: https://www.biostock.se/2022/08/biostock-life-science-summit-2022/