EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vilken styrelsen beslutade om den 8 september 2022 och extra bolagstämma godkände den 27 september 2022. I Företrädesemissionen tecknades 20 490 992 aktier, motsvarande cirka 49 procent av Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter och 111 948 aktier, motsvarande cirka 0,3 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att 13 204 695 aktier, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen tilldelas emissionsgaranterna, varvid Företrädesemissionen totalt tecknas till cirka 80 procent. Detta innebär även att Bolaget tillförs en ny aktieägare i form av LMK Venture Partners AB som var den enda externa emissionsgaranten i Företrädesemissionen. Neola Medical tillförs totalt cirka 44 MSEK före emissionskostnader genom Företrädesemissionen.

”Jag vill tacka både befintliga och nya aktieägare för förtroendet i denna företrädesemission. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna LMK Venture Partners AB som ny aktieägare i Neola Medical och att vi nu har säkerställt finansiering som möjliggör att vi kan fortsätta utveckla, validera och kommersialisera Neola®. Vi ser nu fram emot att förbereda för marknadslansering av Neola® och fortsätta skapa långsiktigt aktieägarvärde”, säger Hanna Sjöström, vd för Neola Medical.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande – Neola Medical offentliggör utfall i företrädesemissionen