Neola Medical AB (publ) kommer närvara och presentera bolaget på ABG Sundal Colliers bolagsseminarium Investor Day i Stockholm den 13 september. Klockan 15.00 presenterar vd Hanna Sjöström om bolagets verksamhet, närliggande milstolpar samt kommande företrädesemission. Presentationen följs av en kortare frågestund modererad av en ABGSC-analytiker.

”Jag ser fram emot att presentera på ABGs Investor Day. Vi har gjort stora framsteg i bolaget det senaste halvåret med bland annat resultat från klinisk studie och har en spännande höst framför oss med ytterligare milstolpar samt en företrädesemission.”, säger Hanna Sjöström, vd på Neola Medical.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på följande länk från den 14 september: https://cr.abgsc.com

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande