I helgen deltog vår Clinical Manager, Tetiana Kovtiukh, på UENPS (Unition of European Neonatal & Perinatal Societies) kongressen i Krakow, Polen. UENPS vision är att förbättra den europeiska neonatal och perinatal vården och det övergripande målet är att förbättra kvaliteten i vården genom att integrera, koordinera och addera framgångar och kunskap. Inte bara europeiska intressenter medverkar i kongressen, utan representanter från hela världen deltar. Vi har gjort en kort intervju med Tetiana för att sammanfatta helgen.

Vad är ditt intryck av årets UENPS kongress?
Det var en intensiv helg med mycket intryck ifrån både diskussioner, presentationer och samtal. Jag har fått möjlighet att prata med key opinion leaders från hela världen, till exempel från USA, Indien och Tyskland. Jag har också lyssnat till många intressanta presentationer. Summerat var det en mycket bra kongress!

Vad är ditt mål med att delta i olika konferenser och kongresser?
Målet med att delta på kongresser och konferenser, som denna, är att skapa en förståelse för den senaste utvecklingen av vården inom respiratory diseases. Den förståelsen kan jag sedan använda för att bidra med klinisk kunskap till Neola Medical. Kongresser och konferenser är också en möjlighet för mig att knyta nya kontakter för att stärka bolagets kliniska nätverk. Under helgens kongress fick jag många tillfällen att göra detta och jag har börjat bygga upp en bra grund för ett fortsatt nätverksskapande. Bland annat träffade jag Silke Mader, styrelseordförande i EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), som berättade mer om stiftelsens arbete för både för tidigt födda, nyfödda och föräldrar. Kongresser och konferenser skapar därmed en möjlighet att bygga upp ett nätverk för bolaget som inte bara består av key opinion leaders, utan även olika stiftelser och fonder som stöttar patienter och föräldrar.

Vad tyckte du var det mest intressanta?
Det jag tyckte var mest intressant var presentationerna, eftersom de skapade en större förståelse för hur för tidigt födda barn vårdas, hur forskning har utvecklats de senaste åren och användningen av ny teknik. Detta kan kopplas till utvecklingen av Neola® och det är därför viktigt att förstå den senaste forskningen och innovationerna, samt key opinion leaders åsikter kring detta. Det var även intressant att få höra presentationer från patienternas synvinkel. Bland annat delade Juliëtte Komphuis och Mandy C. Daly sina erfarenheter av att vara för tidigt född respektive mamma till en för tidigt född och vilka problem som detta kan innebära. Jag var imponerad över att höra deras berättelser om sina upplevelser av vården, och förståelsen för vad ny medicinteknik kan göra för att förbättra livskvaliteten och vården av denna känsliga patientgrupp växte ytterligare.