Viktiga steg mot regulatoriskt godkännande och kommersialisering har tagits under kvartalet. Positiva resultat från stor klinisk studie på nyfödda barn, förvärv av strategiska IP-rättigheter och förstärkt styrelse bäddar för framgångsrik kommersialisering av bolagets produkt för lungövervakning. Strategiska rekryteringar, pågående prövarinitierad klinisk studie och en första granskningen av kvalitetslednings-systemet godkänd, stärker bolaget ytterligare. 

Se pressmeddelandet i sin helhet: Pressmeddelande och Q2 rapport 2022