Neola Medical AB (publ) publicerar idag Q3 rapporten för 2022. Rapporten finns att läsa i sin helhet på hemsidan och är även bifogad i pressmeddelandet.

Den stora kliniska studie på 100 nyfödda barn som under året pågått på universitetssjukhuset i Cork på Irland slutfördes under kvartalet tack vare en framgångsrik patientrekrytering. Positiva subgruppsresultat från de första 50 nyfödda barnen presenterats vid en konferens i USA. En företrädesemission om cirka 55 miljoner kronor initierades under kvartalet för att stärka bolagets finansiering inför kommande kliniska och tekniska studier. Arbete inför marknadsgodkännande i Europa och USA har inletts med en förstärkt organisation inom klinisk och regulatorisk kompetens. Vidare har ett nytt patent beviljats som ytterligare stärker bolagets konkurrenskraft.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande