Neola Medicals lungövervakning är användarvänlig och säker. Det slås fast i resultaten från den användbarhetsstudie som körts under våren.

”Framgångsrika resultat från studien är av stor betydelse då vi kommer att använda dem som en del i vår kommande FDA-ansökan för ett marknadsgodkännande i USA.”, säger vd Hanna Sjöström.

Läs hela artikeln av BioStock här: BioStock – Neolas vd: Resultaten från användbarhetsstudien bekräftar vår produkt