Resultat från en studie utförd av världsledande forskare inom optisk spektroskopi från Tyndall National Institute, Cork, Irland, i samarbete med Neola Medical är publicerade i Journal of Biomedical Optics. Syftet med studien var att utvärdera probplaceringens betydelse för pålitliga GASMAS mätningar av gasabsorption från lungorna hos för tidigt födda barn. Teknologin är den som används i Neola®, Neola Medical’s medicintekniska instrument för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Studien är utförd på optiska vävnadsfantomer baserade på verklig anatomisk data. Resultaten visar att många olika placeringar av ljuskällan och detektorn kan användas för att mäta på lungorna. Dessa resultat bekräftades i den kliniska studien med 100 barn på Infant Center i Cork, Irland.

Optiskt och anatomiskt korrekta vävnadsfantomer används ofta i utvecklingen av optiska diagnostik-, övervakning- och behandlingsmetoder. Forskarna vid Tyndall National Institute är världsledande på att ta fram anatomiskt korrekta fantomer baserade på verkliga data från röntgenavbildning och sedan konstruera fantomer där de optiska egenskaperna för olika vävnadstyper så som muskler, fett, ben mm. motsvarar den spridning och absorption som sker då ljus går igenom vävnad. I studien utformades vävnadsmodeller av överkroppen hos barn som sedan användes tillsammans med Neola Medical’s mätinstrument i en studie utförd i Lund.

Syftet med studien var att utreda betydelsen av olika positioner av ljus- och detektorproberna vid GASMAS mätning av luften i de hålrum i fantomerna som motsvarar lungorna. Resultaten visar att många olika positioner av proberna ger bra mätdata och en stor del av lungvolymen kan övervakas. Dessa resultat bekräftades på mätningar av 100 barn i den forskningsstudie som utfördes under 2022 vid INFANT center i Cork, Irland och som visade på GASMAS teknologins möjligheter att detektera syrgas och teknologins kliniska användbarhet.

Läs hela artikeln här: Artikel i Journal of Biomedical Optics