Pressmeddelande

2020-10-30

Övertilldelningsoptionen har ej utnyttjats och stabiliseringsperioden  avslutas

Lago Kapital Oy (”Lago Kapital”) meddelar att övertilldelningsoptionen avseende 527 343 aktier i Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) ej utnyttjas och att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, klicka på: Pressmeddelande