Neola Medical AB har beviljats patent i Sverige för en teknisk metod och utrustning som ger förbättrad noggrannhet i den kontinuerliga mätning som görs i Bolagets medicintekniska produkt för lungövervakning, Neola®. Patentet stärker Bolagets konkurrenskraft då skyddet för Neola® utökas.

Patentet, som beviljats i Sverige av Patent och Registreringsverket, skyddar Bolagets uppfinning för kompensering av bakgrundssignaler, vilket förbättrar noggrannheten i mätningarna i Bolagets produkt för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn.

–Patentet är en ny betydelsefull grundsten i vår IP-portfölj och innebär att vi stärker Bolagets konkurrenskraft ytterligare. Det visar dessutom på vår innovationshöjd och förmåga att ständigt utöka skyddet för vår produkt, säger Hanna Sjöström, vd på Neola Medical.

 

Pressmeddelandet i sin helhet:

PM Patent Offset compensation 2 aug 2022