Neola Medical AB (publ.) (”GPX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets ansökan om ett nytt patent som gäller den europeiska marknaden har avslagits av en granskningsdivison och processen går nu vidare till en division som hanterar överklagningsärenden.

Läs pressmeddelandet i sin helhet: Pressmeddelande

Denna information är sådan information som Neola Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 11:45 CET.