Idag presenterar den kliniska forskaren och neonatologen Jurate Panaviene resultat och slutsatser från de första 50 nyfödda spädbarnen som deltar i den pågående kliniska studien NIOMI (Non-Invasive Lung Oxygen Monitoring in Term Infants) vid OPTICA Biophotonic Congress: Biomedical Optics i Florida, USA. I studien används Neola Medicals medicintekniska utrustning NEOLA®.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande

Press Release in English: Press release