Neola Medicals vd Hanna Sjöström presenterade bolaget på ABGSC Investor Day i Stockholm den 6 december. I presentationen berättar Hanna bland annat mer om bolaget, företrädesemissionen som genomfördes under hösten, bolagets certifiering enligt ISO 13485 samt kommande milstolpar. Läs mer om presentationen i tidigare pressmeddelande.

Presentationen spelades in och går nu att se online här.