VD Hanna Sjöström och CFO Urban Ottosson presenterade delårsrapporten för första kvartalet 2021 den 20 maj 2021.