Hör VD Hanna Sjöström kommentera bokslutskommunikén 2021 med start av prövarinitierad klinisk studie på NEOLA® på Irland, silvermedalj på Healthcare Innovation World Cup, implementeringen av kvalitetsledningssystemet samt vad ni kan vänta er av Neola Medical under 2022 hos Direkt Studios.