Hör VD Hanna Sjöström kommentera delårsrapporten för januari – mars 2022 hos Direkt Studios.