Neola Medical AB (publ) meddelar idag att Cecilia Larsson har anlitats som Regulatory Affairs Manager från och med januari 2022. Larsson kommer främst att arbeta med regulatoriska frågeställningar inom utvecklingen av NEOLA®, bolagets medicintekniska produkt för icke-invasiv kontinuerlig monitorering av lungor hos för tidigt födda barn. Arbetet innebär framtagande av teknisk dokumentation och ansökningar till anmält organ för att kunna CE-märka instrumentet, och till den amerikanska myndigheten FDA för tillstånd och marknadslansering i USA.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande