Hanna Sjöström var inbjuden att presentera på ABGSC Life Science Summit den 18 maj. Neola Medical revolutionerar den neonatala vården med NEOLA®, ett medicintekniskt hjälpmedel för kontinuerlig lungövervakning hos för tidigt födda barn och varningar om livshotande komplikationer för att erbjuda bättre vård och förbättra livskvalitén.

Se hela presentationen här:

https://www.youtube.com/watch?v=7q4TfrfHx7c