Företrädesemissionen i Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) om cirka 27,4 miljoner SEK före emissionskostnader har idag registrerats hos Bolagsverket och betald tecknad aktie (BTA) kommer därmed att ersättas av stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 28 oktober 2021 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 3 november 2021.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande