Idag, den 8 februari är det dags för MedInnovation 2024 på Medicon Village i Lund. Neola Medicals CEO Hanna Sjöström kommer att vara på plats och presentera som gästtalare för hur life science bolag som Neola Medical stärker Skåne som innovationsarena och destination för den forskande läkemedelsindustrins investeringar.

Frågeställningar som kommer diskuteras under mötet
Vilka är regionens styrkor och svagheter när det gäller att attrahera investeringar inom Life Science? På vilket sätt kan den forskande läkemedelsindustrin bidra till regionens mål om ökad hälsa och kunskap för Skånes patienter och regionens anställda. Hur implementerar vi innovationer i vården? Vad kan vi lära oss av tidigare lyckade samarbeten?

Om MedInnovation
Mötesplatsen för inspiration, diskussion och lärande kring hur innovation och forskning nära patienten skapar framtidens sjukvård och där samverkan mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi står i fokus. Mötet vänder sig till politiker, chefer, forskare, sjukvårdens professioner, patientföreträdare och näringslivsrepresentanter inom Life Science.